Niedziela. Magazyn

Kościół.
Dziedzictwo.
Ojczyzna.
Czytaj nowy Magazyn!

Nowocześnie o historii

Niedziela. Magazyn to kolejna inicjatywa wydawnicza Zarządu Instytutu NIEDZIELA – wydawcy Tygodnika Katolickiego Niedziela i lifestylowego dodatku do Niedzieli pt. Bliżej Życia z Wiarą.
Na 100 stronach Magazynu chcemy poruszać tematykę historyczną, szczególnie z zakresu historii Kościoła w naszej ojczyźnie. Jest to historia w przeważającej mierze chwalebna, co stoi u fundamentów niekwestionowanej i nadal niezniekształcanej przez kulturę fejku prawdy, że Kościół zawsze stał z narodem, a Polska narodziła się wtedy, kiedy Kościół zapuścił pierwsze korzenie na naszych ziemiach.
czytaj więcej...

Edytorial

Ks. Paweł Rozpiątkowski
Redaktor naczelny

W sytuacji zagrożenia

Zacznę, jak wypada w periodyku o takim profilu, historycznie. Złoty okres cesarstwa rzymskiego przypada na I-II wiek po Chrystusie. Wpłynęło na to wiele, wzajemnie od siebie zależnych, czynników, ale najważniejszym bogactwem imperium byli jego obywatele, ludzie.
Nigdy wcześniej i nigdy później cesarstwo nie było tak liczne. Liczbę mieszkańców szacuje się na 40 do 100 mln – najprawdopodobniej w okolicy 70 mln. Sam Rzym był pierwszym milionowym miastem w historii ludzkości, na drugie – Londyn – trzeba było czekać kilkanaście wieków. Wniosek z tego jest taki, że bogactwem imperiów, królestw, państw i narodów są przede wszystkim ludzie. Warto o tym pamiętać.
czytaj więcej...

Autorzy

Prof. Grzegorz Kucharczyk

Historyk, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

Prof. Grzegorz Górski

Prawnik, Akademia Jagiellońska w Toruniu

Jan Józef Kasprzyk

Historyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Prof. Wojciech Roszkowski

Ekonomista i historyk

Wincenty Łaszewski

Mariolog, pisarz i tłumacz. Międzynarodowy autorytet w temacie objawień

Prof. Maria Wacholc

Muzykolog, pedagog, autorka książek religijnych

W numerze

 • Edytorial

  Po pierwsze – człowiek!
  Ks. Paweł Rozpiątkowski

  Zacznę, jak wypada w periodyku o takim profilu, historycznie. Złoty okres cesarstwa rzymskiego przypada na I-II wiek po Chrystusie. Wpłynęło na to wiele, wzajemnie od siebie zależnych, czynników, ale najważniejszym bogactwem imperium byli jego obywatele, ludzie.
  Nigdy wcześniej i nigdy później cesarstwo nie było tak liczne. Liczbę mieszkańców szacuje się na 40 do 100 mln – najprawdopodobniej w okolicy 70 mln. Sam Rzym był pierwszym milionowym miastem w historii ludzkości, na drugie – Londyn – trzeba było czekać kilkanaście wieków. Wniosek z tego jest taki, że bogactwem imperiów, królestw, państw i narodów są przede wszystkim ludzie. Warto o tym pamiętać.

 • Puls historii

  Prawdziwe polskie bogactwo
  Grzegorz Gadacz

  W Polsce jest właściwie wszystko. Wysokie i niskie góry, morza i jeziora, wielkie piękne miasta i spokojne wioski, pola i lasy. Ale prawdziwym bogactwem naszego kraju jest coś innego.
  Historycy od wieków toczą zażarte spory o to, kiedy tak naprawdę powstało jednolite państwo rządzone przez Piastów, kiedy zaczęło być nazywane Polską, a jego mieszkańcy – Polakami. Jedni twierdzili, że nazwa wzięła się od pola – otwartej przestrzeni znajdującej się na danym terytorium, inni, że od mitycznego Pola – praprzodka naszych rodaków.

 • Recepta na chorobę demograficzną
  Artur Stelmasiak

  Konsekwencje demograficzne wojny kulturowej mogą być, jak widać, nawet bardziej niebezpieczne od tych konwencjonalnych – mówi mecenas Rafał Dorosiński, dyrektor Centrum Polityki Rodzinnej i Edukacji Instytutu Ordo Iuris.

 • Bóg i historia

  Bóg może tylko kochać
  Dr Łukasz Krzysztofka

  Niespełna sto lat temu we Francji s. Eugenia Elżbieta Ravasio, włoska siostra misjonarka Matki Bożej Apostołów, otrzymała niezwykłą łaskę objawienia Boga Ojca. Choć zostało ono uznane przez Kościół, do dziś jest mało znane.

 • Święte pisanie

  Święty od zarazy
  Marian Florek

  Pielgrzymował po Europie, pomagał mieszkańcom miast cierpiącym z powodu morowego powietrza. Jego biografia jest pomieszaniem informacji historycznych z legendą.

 • Najwybitniejszy ojciec pustyni
  Dr Tomasz Borowski

  Chrześcijanie w Egipcie – Koptowie tworzą najliczniejszą wspólnotę wyznawców Chrystusa na Bliskim Wschodzie. Są także jedyną, której liczba wiernych rośnie i powstają liczne nowe kościoły.

 • Rozmowa

  Bohater Kościoła
  Marian Florek

  Biskup Baraniak był przetrzymywany w bardzo ciężkim więzieniu przez 27 miesięcy i poddawany najbardziej wyrafinowanym torturom, bez postawienia mu jakiegokolwiek zarzutu. To było łamanie nawet prawa stalinowskiego – mówi Jolanta Hajdasz, reżyser filmów o bohaterskim biskupie, które przyczyniły się do szerokiego społecznego odbioru jego postaci.

 • Historia idei

  Wniebowzięcie. Długa historia najnowszego dogmatu
  Ks. dr Mariusz Bakalarz

  Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest obchodem głęboko zakorzenionym w liturgii, pobożności i tradycji Kościoła. Tymczasem długa i niełatwa była droga do sformułowania prawdy o Wniebowzięciu jako dogmatu wiary.

 • Kościół i Naród

  Co na to wszystko powiedziałby Konarski?
  Sebastian Reńca

  To, że szkolnictwo co jakiś czas wymaga reform, nie ulega wątpliwości. Zmieniają się czasy, a wraz z nimi następuje chociażby postęp technologiczny, więc i edukacja musi się zmieniać. W gruncie rzeczy jednak ostatecznie zawsze powinno chodzić o to samo. Reforma musi mieć dwa podstawowe cele: uczeń wychodzący ze szkoły ma być wszechstronnie wyedukowany i przygotowany do życia w dorosłości.

 • Cezaropapizm i papocezaryzm
  Ks. Paweł Rozpiątkowski

  To jeden z najbardziej znaczących i najbardziej dynamicznych procesów kształtujących historię. Naturalne, powiedzielibyśmy, napięcie. Raz mocniejsze, innym razem słabsze, ale zawsze obecne, niekiedy wywołujące wydarzenia gorszące, które dzieją się nawet po drodze do ideału. Tak pokrótce można scharakteryzować współistnienie wspólnoty państwowej ze wspólnotą religijną, władzy państwowej z władzą duchowną oraz pojedynczego człowieka, który jest zarówno obywatelem, jak i wiernym.

 • Alians szabli i różańca
  Jan Józef Kasprzyk

  Wojna z bolszewicką Rosją była nie tylko walką o ocalenie niepodległości Polski. Była starciem cywilizacyjnym, w którym stawką było oblicze ideowe i przyszłość Europy.

 • Tajemnice historii

  Zawsze kochałem Polskę
  Dr Andrzej Sznajder

  Śmierć prymasa Augusta Hlonda przyszła nagle. W sytuacji, w jakiej po II wojnie światowej znalazła się Polska, można powiedzieć, że była na rękę komunistom. Czy to oni maczali w tym palce? Wydaje się to mało prawdopodobne i trudne do udowodnienia.

 • Komunizm to zło
  Jan Józef Kasprzyk

  Zaledwie 16 lat po opublikowaniu przez Karola Marksa i Fryderyka Engelsa Manifestu partii komunistycznej papież Pius IX jako jeden z pierwszych dostrzegł niebezpieczeństwa cywilizacyjne wypływające z nowej ideologii.

 • Historia sztuki

  Modlitewny kod Fra Angelico
  Ireneusz Korpyś

  Wielu sądziło, że pod zakonnym habitem, oprócz talentu, ukrywał anielskie skrzydła. Coś jest na rzeczy, wszak nikt tak jak on nie malował aniołów. O jego usługi zabiegało dwóch papieży, a jego dziełami inspirował się sam Leonadro da Vinci.

 • Esej

  Co ma wiedzieć młode pokolenie Polaków?
  Prof. Wojciech Roszkowski

  „Na ogół mądrzy ludzie, którzy ciężko pracują i dobrze traktują innych, radzą sobie lepiej niż ci, którzy myślą pokrętnie i są leniwi albo nieuprzejmi wobec współpracowników. Tak zawsze było i będzie, nawet jeśli jakiś cymbał okazuje się wyjątkiem” – to zdanie Scotta Gallowaya, profesora New York University, jednego z najwybitniejszych znawców biznesu, warto wziąć sobie do serca.

 • Objawienia i dzieje

  Tropem Świętego Graala
  Agnieszka Dziarmaga

  Kielich użyty przez Jezusa Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy, znany jako Święty Graal, od niepamiętnych czasów rozpala wyobraźnię, jest przedmiotem legend, inspiracją filmów i sensacyjnych powieści. Dla wierzących stanowi jedną z najbardziej cenionych i świętych relikwii. Święty Graal – mit, fikcja czy rzeczywistość?

 • Biblijne miasta grzechu
  Ks. dr Krzysztof Kowalik

  Miasta Sodoma i Gomora zapisały się w ludzkiej pamięci jako siedliska zła i grzechu.

 • Dramaty w dziejach

  Ile utracił Kościół na przestrzeni dziejów?
  Radosław Patlewicz

  Wiele się mówi o prześladowaniach chrześcijan w pogańskim Rzymie, zapominając, że również w kolejnych epokach Kościół był tą instytucją, którą najczęściej gnębiono. Równolegle także rabowano jego dobra.

 • Kalendarium

 • Historie jasnogórskie

  Królewska pielgrzymka Jana III Sobieskiego na Jasną Górę
  O. Grzegorz Prus, paulin

  Nowo koronowany król Polski Jan III Sobieski po raz pierwszy jako władca kraju przybył na Jasną Górę 7 maja 1676 r., w wigilię uroczystości św. Stanisława, biskupa i męczennika, patrona Polski. Data monarszej wizyty nie była przypadkowa.

 • Jak komuniści walczyli z Matką Bożą
  Grzegorz Gadacz

  Wyznawcy Marksa i Engelsa od początku starali się niszczyć kult Matki Bożej. W Polsce największy atak skierowano na Jasną Górę.

 • Nawrócenia

  Od nihilizmu do „Historii Chrystusa”
  Prof. Wojciech Roszkowski

  Życie i twórczość Giovanniego Papiniego mogą być przewodnikiem po burzliwych dziejach włoskich elit intelektualnych XX wieku. W ciągu 75 lat przeszedł on długą drogę od literackiej awangardy i wojującego ateizmu do klasztoru franciszkańskiego.

 • Boże miejsca

  Śladem wiary i historii
  Ks. prof. Piotr Roszak

  Historia Camino de Santiago – szlaku pielgrzymkowego prowadzącego do hiszpańskiego Santiago de Compostela, gdzie znajdują się doczesne szczątki św. Jakuba Starszego, apostoła Jezusa Chrystusa – to coś więcej niż tylko opis wypraw w dalekie strony, zwłaszcza pielgrzymów z naszej części Europy.

 • Perła nad Wartą
  Margita Kotas

  Na wielkopolskim trakcie szlaku cysterskiego, między Kaliszem a Gnieznem, znajduje się miejsce niezwykłe i warte odwiedzenia.

 • Z lokalnego dziedzictwa

  Klejnoty gotyckiej pani
  Renata Czerwińska

  Kubek, który mógłby się stać znakiem rozpoznawczym miasteczka, cenna zdobycz spod Wiednia, tajemnicze krypty i cicha kobieta w habicie, wspomagająca dzielnych rycerzy – to tylko niektóre tutejsze skarby.

 • Misja św. Ottona z Bambergu
  Ks. dr hab. Grzegorz Wejman

  900 lat temu rozpoczął się długi i mozolny proces chrystianizacji Pomorza. Inicjatorem i opiekunem tego dzieła był Otton z Bambergu.

 • Prostowanie historii

  Pius XII w cieniu czarnej legendy
  Bogdan Kędziora

  Jak to się stało, że papież, który umierał w opinii świętości i uznanych przez środowiska żydowskie na świecie zasług w ratowaniu Żydów w czasie II wojny światowej, konsekwentny przeciwnik totalitaryzmu nazistowskiego, do dzisiaj uważany jest za „kontrowersyjnego”, a czarna legenda ciążąca nad nim od kilku dekad okazała się na tyle skuteczna, że wstrzymany został jego proces beatyfikacyjny?

 • Geohistoria

  Jak zmieniało się Kolegium Kardynalskie?
  Ks. dr Przemysław Śliwiński

  Ostatnie sto lat jest czasem, gdy w „senacie papieskim” przesunął się punkt ciężkości z Europy na inne części świata. Kardynałowie z Europy zaczęli ustępować reprezentantom innych kontynentów.

 • Patrystyka

  Sekrety syna Pamfila
  Ks. Mariusz Frukacz

  Zanim został biskupem i ulubieńcem cesarza Konstantyna, na własnej skórze doświadczył tego, o czym pisał – prześladowań. To przez pryzmat jego dzieła patrzymy na umęczony Kościół. Kim był pierwszy kościelny historyk?

 • Historia papiestwa

  Papieże z listy Mercatiego
  Ireneusz Korpyś

  Na tronie Piotrowym zasiadało 266 papieży (nie licząc antypapieży – których było ok. czterdziestu). Najmłodszy papież miał 18 lat, a najkrótszy pontyfikat nie trwał nawet 5 dni. Skąd o tym wiemy?

 • Felieton

  Złowieszczy „koniec średniowiecza”
  Prof. Agnieszka Januszek-Sieradzka

  Pod hasłem „końca średniowiecza” i odrzucenia „średniowiecznych standardów” nowe kierownictwo Ministerstwa Edukacji „reformuje” polską szkołę. Kres tych „ciemnych wieków” w szkolnictwie zwiastują plany wyrugowania religii, ograniczenia podstawy programowej, uderzające w przedmioty ojczyste, zakaz prac domowych oznaczający rezygnację z dyscypliny, samodzielności, potrzeby i umiejętności poszukiwania wiedzy.

Dystrybucja

W parafiach

W wersji elektronicznej

Zamów e-wydanie