Niedziela. Magazyn

Kościół.
Dziedzictwo.
Ojczyzna.
Czytaj nowy Magazyn!

Nowocześnie o historii

Niedziela. Magazyn to kolejna, nowa inicjatywa wydawnicza Zarządu Instytutu NIEDZIELA – wydawcy Tygodnika Katolickiego Niedziela i lifestylowego dodatku do Niedzieli pt. Bliżej Życia z Wiarą.
Na 100 stronach Magazynu chcemy poruszać tematykę historyczną, szczególnie z zakresu historii Kościoła w naszej ojczyźnie. Jest to historia w przeważającej mierze chwalebna, co stoi u fundamentów niekwestionowanej i nadal niezniekształcanej przez kulturę fejku prawdy, że Kościół zawsze stał z narodem, a Polska narodziła się wtedy, kiedy Kościół zapuścił pierwsze korzenie na naszych ziemiach.
czytaj więcej...

Edytorial

Ks. Paweł Rozpiątkowski
Redaktor naczelny

Święta prawda

Historii – szczególnie jeśli jest „nasza”, czyli najbliższa można się wstydzić albo być z niej dumnym.
Niektórzy z kolei, patrząc na „naszą” historię, mogą ją podziwiać albo nią gardzić. Krótko mówiąc – chcielibyśmy ze swojej historii być dumni i chcielibyśmy, żeby inni ją podziwiali. Wcale nie po to, by karmić tym swoje ego i pozwalać rosnąć pysze, ale po to, by nie dać się oderwać od korzeni i być wiernym zobowiązaniom dziedzictwa. Naród, który jest dumny ze swojej historii, mocno świadomy przeważających blasków i potrafiący wyciągać wnioski z mniej chlubnych epizodów, twardo stoi na nogach i nie pozwala się tak łatwo przepchnąć czy w ogóle przewrócić. To jeden z warunków tego, by być poważanym i szanowanym.
czytaj więcej...

Autorzy

Prof. Grzegorz Kucharczyk

Historyk, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

Prof. Grzegorz Górski

Prawnik, Akademia Jagiellońska w Toruniu

Jan Józef Kasprzyk

Historyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Prof. Wojciech Roszkowski

Ekonomista i historyk

Wincenty Łaszewski

Mariolog, pisarz i tłumacz. Międzynarodowy autorytet w temacie objawień

Prof. Maria Wacholc

Muzykolog, pedagog, autorka książek religijnych

W numerze

 • Edytorial

  Święta prawda
  Ks. Paweł Rozpiątkowski

  Historii – szczególnie jeśli jest „nasza”, czyli najbliższa można się wstydzić albo być z niej dumnym.

 • Puls historii

  Bitwa o pamięć
  Prof. Grzegorz Górski

  Na naszych oczach zmienia się porządek świata. Uruchomiona agresją rosyjską na Ukrainę lawina poruszyła proces gruntownej przebudowy dotychczasowego układu sił.

 • Smutna satysfakcja
  Artur Stelmasiak

  Moskwa dobitnie pokazała, że ataki na historię sąsiednich narodów są tylko jednym z elementów wojny, która może się przerodzić w okrutny konflikt zbrojny. Musimy zrobić wszystko, by scenariusz rozgrywający się na Ukrainie nie zrealizował się w Polsce – mówi przewodniczący KRRiT Maciej Świrski, również założyciel i wieloletni prezes Reduty Dobrego Imienia.

 • Bóg i historia

  Słońce tańczy dla Maryi
  Prof. Maria Wacholc

  Takiego cudu świat jeszcze nie widział. Był on zwieńczeniem najważniejszych objawień od czasów apostolskich i zarazem jedynym cudem w dziejach Kościoła, który został wcześniej zapowiedziany i dokładnie określony co do dnia i pory.

 • Święte pisanie

  Korzenie świętości bł. ks. Jerzego
  Joanna Grzybowska

  Życie ks. Jerzego Popiełuszki można spiąć klamrą słów św. Pawła, począwszy od: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12, 21), po: „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia” (2 Tm 4, 7-8).

 • Męczennik za wiarę a unia z Rzymem
  Prof. Marek Blaza, jezuita

  W celu zrozumienia roli i znaczenia świadectwa wiary ukoronowanego męczeństwem św. Jozafata Kuncewicza, arcybiskupa połockiego, należy koniecznie odwołać się do czasów, w których żył i działał.

 • Rozmowa

  Uczony biskup i ubogi mnich
  Agnieszka Dziarmaga

  Z o. dr. hab. Janem Strumiłowskim, cystersem z archiopactwa cystersów w Jędrzejowie, rozmawia dr Agnieszka Dziarmaga.

 • Historia idei

  Historia słynnego zdania
  Ks. Paweł Rozpiątkowski

  Extra Ecclesiam nulla salus est, co znaczy: Poza Kościołem nie ma zbawienia. To jedno z najsłynniejszych sformułowań teologicznych. Nie podoba się ono tym, którym z Kościołem nie po drodze. Niesłusznie.

 • Kościół i Naród

  Najbardziej pobożny z polskich królów
  Kamil Krasowski

  Na polskim tronie nie brakowało pobożnych władców, ale tylko jeden z nich zyskał miano obrońcy wiary, a jego religijność urosła wręcz do miana legendy.

 • Patriotyzm z miłości do Boga
  Prof. Grzegorz Kucharczyk

  Historyczna prawidłowość jest taka, że kryzys moralny i duchowy Kościoła zawsze przekładał się negatywnie na kondycję duchową i moralną cywilizacji, która przy Kościele wyrosła. Ta reguła odnosząca się do dziejów cywilizacji zachodniej ma odniesienie do historii poszczególnych narodów tworzących christianitas. Także do naszego narodu.

 • Kościół ratujący Żydów
  Ks. dr Paweł Rytel-Andrianik

  Dzięki polskim księżom, zakonnikom i zakonnicom Holokaust przeżyły tysiące Żydów.

 • Tajemnice historii

  Czy Rzeczpospolita mogła zostać imperium kolonialnym?
  Radosław Patlewicz

  Był czas, gdy lenno Rzeczypospolitej – Księstwo Kurlandii i Semigalii – posiadało kolonie zamorskie. Ziemie te pozostawały pod formalnym zwierzchnictwem Warszawy. Czy wobec tego państwo polskie również miało aspiracje kolonialne?

 • Przeszkoda w planach sowietyzacji Polski
  Piotr Dmitrowicz

  Siedemdziesiąt lat temu dla polskiego Kościoła rozpoczął się jeden z najtrudniejszych okresów w najnowszych dziejach – komuniści aresztowali prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego.

 • Historia sztuki

  Nie wstydźcie się tego krzyża
  Ireneusz Korpyś

  Krzyż wrósł w polskość, czego ślady na każdym kroku możemy odnaleźć w przestrzeni publicznej.

 • Esej

  Czy historia lubi się powtarzać?
  Prof. Wojciech Roszkowski

  Popularne powiedzenie, że historia lubi się powtarzać, traktowane dosłownie, ma tyle sensu co równie popularne stwierdzenie, że historia nigdy się nie powtarza.

 • Objawienia i dzieje

  Katakumby – znane i nieznane
  Grzegorz Gadacz

  Dziś katakumbami nazywa się wszystkie podziemne nekropolie, niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Można je spotkać w Neapolu, Paryżu, Londynie, Odessie, a także w polskim Supraślu. Te najstarsze jednak i najrozleglejsze znajdują się w Wiecznym Mieście.

 • Słuchać jak Abraham
  Dr Łukasz Krzysztofka

  Pierwszy z patriarchów Izraela nie wahał się złożyć Bogu w ofierze swojego syna. Ojciec wiary, czczony przez religie monoteistyczne. Czy był postacią historyczną?

 • Dramaty w dziejach

  Wokół sprawy bp. Kaczmarka
  Agnieszka Dziarmaga

  Siedemdziesiąt lat temu w pokazowym procesie został skazany na 12 lat więzienia ordynariusz kielecki bp Czesław Kaczmarek. Zarzucano mu tak absurdalne czyny, jak m.in. szpiegostwo na rzecz USA i Watykanu.

 • Kalendarium

 • Historie jasnogórskie

  Sto lat temu na Jasnej Górze…
  O. Grzegorz Prus, paulin

  Ojciec Pius Przeździecki (1865 – 1942), generał Zakonu Paulinów w latach 1931-42, to jedna z najważniejszych postaci w dziejach paulińskiej wspólnoty w XX wieku.

 • Tu nie wejdzie zwykły pielgrzym
  Krzysztof Kołaciński

  Jasna Góra wciąż zaskakuje miejscami pełnymi tajemnic, odkrywanych przy okazji remontów lub badań archeologicznych.

 • Nawrócenia

  Żydowski misjonarz katolicki
  Prof. Wojciech Roszkowski

  Historia Davida Goldsteina nie przypomina historii setek tysięcy biednych żydowskich imigrantów w Stanach Zjednoczonych.

 • Boże miejsca

  Jak powstawało polskie Monte Cassino?
  Józefina Korpyś

  Opactwa w Tyńcu i Mogilnie są niemymi świadkami tysiącletniej historii naszego państwa. Co mogą „powiedzieć” o najdawniejszych dziejach Polski?

 • „I w Ostrej świecisz Bramie…”
  Krzysztof Tadej

  To jedno z najważniejszych świętych miejsc Europy. Przyjeżdżają tu ludzie z całego świata, żeby prosić o cuda, łaski i dziękować za pomoc. To miejsce wielu cudów.

 • Z lokalnego dziedzictwa

  Pęknięte serca
  Julia Saganiak

  „Niemowląt było około 30. Pamiętam, że 6 z nich zmarło w krótkim czasie, bo w ciągu tygodnia od przywiezienia. Reszta dzieci zginęła w ten sposób, że wrzucono je do ścieku z gorącą wodą” – czytamy w zeznaniach byłych więźniów obozu koncentracyjnego dla polskich dzieci w Łodzi.

 • Tajemnica zamku w Bobolicach
  Łukasz Lemiecha

  Można wiele mówić o średniowiecznej Europie. Dla większości jednymi z pierwszych skojarzeń dotyczących tego okresu są rycerze i wojny, damy dworu, królowie oraz monumentalne zamki.

 • Prostowanie historii

  Pierwsza ofiara niemieckiego terroru – Wieluń
  Ks. dr Paweł Kostrzewski

  Od ataku Niemiec hitlerowskich na Polskę 1 września 1939 r. rozpoczęła się II wojna światowa. Pierwszym polskim miastem zaatakowanym przez agresorów był Wieluń.

 • Geohistoria

  Wiele jest serc (nadal), które czekają na Ewangelię
  Ks. Paweł Rozpiątkowski

  Pojawienie się Jezusa Chrystusa w ludzkiej historii było – dziś to już znany koncept – prawdziwym „czarnym łabędziem", wydarzeniem, które zmieniło losy świata, choć jemu współcześni prawie w ogóle go nie zauważyli. Historycy rzymscy mało interesowali się osobą Jezusa i chrześcijanami. Dziś to największa wspólnota.

 • Patrystyka

  Pierwszy encyklopedysta
  Ks. Mariusz Frukacz

  Święty Izydor z Sewilli w swoich dziełach stworzył coś w rodzaju bazy danych, która przez historyków Kościoła jest uważana za dalekiego praprzodka komputera. Był też twórcą jednej z pierwszych encyklopedii świata.

 • Historia papiestwa

  Kulisy wyboru Jana Pawła II
  Ks. Mariusz Frukacz

  Jakie były okoliczności wyboru Polaka na tron Piotrowy? Jaką rolę odegrał arcybiskup Wiednia kard. Franz König?

 • Rekomendacje kulturalne

 • Felieton

  Pamiętajmy o korzeniach
  Prof. Agnieszka Januszek-Sieradzka

  Truizmy mają to do siebie, że mówią prawdy oczywiste i banalne. Czasem tak oczywiste i tak banalne, że się o nich zapomina. Tak jak banalna prawda o drzewie, które – choć największe, najsilniejsze i najbardziej odporne na wszystko to, co drzewom zagraża – nie będzie rosło pozbawione korzeni. Prawda, że truizm? A jednak w życiowej praktyce często o tej prawdzie zapominamy.

Dystrybucja

W parafiach

W wersji elektronicznej

Zamów e-wydanie