Kościół i Naród

Kościół ratujący Żydów

Ks. dr Paweł Rytel-Andrianik
Biblista, publicysta, wicedyrektor Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich KUL, szef Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego i Vatican News

Dzięki polskim księżom, zakonnikom i zakonnicom Holokaust przeżyły tysiące Żydów.

Pomoc Żydom udzielana przez duchowieństwo katolickie to przez dziesięciolecia był temat tabu, pomijany przez wielu naukowców. Ostatnio jednak opublikowane badania ukazują, że ponad 2 tys. sióstr zakonnych oraz niemalże 1000 księży ratowało Żydów podczas II wojny światowej. Pomoc była udzielana w ponad tysiącu miejscach.

Odkrywanie prawdy

Zaangażowanie polskiego Kościoła w ratowanie Żydów prezentuje przełomowa publikacja KUL w języku angielskim, autorstwa mec. Ryszarda Tyndorfa i ks. prof. Zygmunta Zielińskiego, Ratowanie Żydów w czasie II wojny światowej przez polskie duchowieństwo katolickie. Zadano w niej ostateczny kłam fałszywym oskarżeniom, jakoby Kościół nie ratował Żydów. W Polsce pomocy takiej udzielało sześćdziesiąt sześć zakonów żeńskich w ok. 450 placówkach (głównie klasztorach), dwadzieścia pięć zakonów męskich w mniej więcej osiemdziesięciu pięciu placówkach, a także ponad 700 księży diecezjalnych w co najmniej 580 miejscowościach na terenie okupowanej przez Niemców Polski. Ponadto inne publikacje i materiały ukazują kolejne siostry zakonne i księży zaangażowanych w ratowanie ludności żydowskiej, m.in. zebrane w ramach projektu badawczego Priests for Jews oraz Nuns for Jews. Obok tego najnowsze dane na temat pomocy sióstr zakonnych zgromadziła Konsulta Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, która przeprowadziła ogólnopolską kwerendę na ten temat.

Pełna treść tego artykułu w wersji drukowanej
lub w e-wydaniu.

Niedziela. Magazyn 2/2023

Dystrybucja

W parafiach

W wersji elektronicznej

Zamów e-wydanie