Historia papiestwa

Gdy Kościół miał trzech „papieży”

Ks. Mariusz Frukacz
Teolog, publicysta

Późne średniowiecze było jednym z najtrudniejszych okresów w dziejach Kościoła i papiestwa. Podzielony był Kościół zachodni. Podzielona była Europa. Na szczęście – nie na trwałe.

Wielka schizma zachodnia, trwająca w latach 1378 – 1415, powstała w wyniku niezgodnego wyboru papieża, gdy po okresie niewoli awiniońskiej Rzym stał się na powrót rezydencją papieży. Wówczas to miały miejsce niejasności związane z wyborem Urbana VI, w efekcie czego część kardynałów wybrała na papieża Klemensa VII, który zapoczątkował linię antypapieży rezydujących w Awinionie. W tym czasie legalnie wybrani papieże rezydowali w Rzymie.

Początek

Historycy Kościoła zaznaczają, że wszystko miało swój początek w nieokiełznanym apetycie na władzę króla Francji Filipa IV Pięknego (1285 – 1314). Monarcha za wszelką cenę próbował wzmocnić swoje prerogatywy i niezależność od papieża. Kolejni następcy św. Piotra opierali się zakusom władcy, co skutkowało swoistą cichą wojną najpierw z Bonifacym VIII, a później z jego następcą – Benedyktem XI, który został zmuszony opuścić Rzym; zmarł w 1304 r. w Perugii. Tutaj też zebrało się konklawe, które w czerwcu 1305 r. wybrało na papieża francuskiego metropolitę z Bordeaux Bertranda de Got. Koronacja papieska de Gota, który przyjął imię Klemensa V, odbyła się w Lyonie, po czym Francuz osiadł w Awinionie.

Do Rzymu na stałe wrócił dopiero w 1377 r. ostatni francuski papież Grzegorz XI. Na krótko, bo zmarł rok później. Podczas rzymskiego już konklawe wybrano na papieża Włocha – Urbana VI. Ten jednak przez swój porywczy charakter zraził do siebie Kurię Rzymską, opanowaną w większości przez francuskich kardynałów. Opozycjoniści papieża jednak nie odpuścili. Zebrali się we włoskim Anagni,unieważnili wybór Urbana VI i wybrali Roberta z Genewy, który przyjął imię: Klemens VII. To wydarzenie rozpoczęło głęboki, kilkudziesięcioletni kryzys papiestwa. Kościół katolicki miał jednocześnie dwóch niezależnych papieży, a dokładniej papieża i antypapieża. Przy czym Klemens VII jako popierany przez większość kardynałów uważał się nie za antypapieża, a za prawowitego biskupa Rzymu. Urban VI nie zamierzał rezygnować. Obydwaj antagoniści obłożyli się klątwami. Podzieliła się chrześcijańska Europa.

Urbana VI popierali władcy Anglii, Danii, Irlandii, Litwy, Norwegii, Polski, Szwecji, co do zasady Świętego Cesarstwa Rzymskiego, Węgier oraz północnych Włoch i Zakon Krzyżacki. Klemensa VII natomiast – królestwa Hiszpanii, Neapolu, Cypru, Francji, Szkocji i Zakon Joannitów. To wszystko doprowadziło do kryzysu w Kościele.

Pełna treść tego artykułu w wersji drukowanej
lub w e-wydaniu.

Niedziela. Magazyn 1/2024

Dystrybucja

W parafiach

W wersji elektronicznej

Zamów e-wydanie